Prestup z flotily

Teší nás, že sa chcete pridať k nám! Avšak ako registrový partner pre digitálne platformy kladieme veľký dôraz na bezproblémový chod prevodu.

Ako tvoj nový partner sa musíme uistiť, že máte všetky náležitosti s predchádzajúcou flotilou (partnerom) riadne ukončené:
- musíte mať ukončený pracovnoprávny vzťah s predchádzajúcim partnerom.
- musíte mať ukončený iný zmluvný vzťah s predchádzajúcim partnerom.
- musíte mať vyrovnané všetky podlžnosti s predchádzajúcim partnerom.

Ak máš všetky vyššie uvedené náležitosti riadne ukončené a tvoj súčasný partner nesúhlasí s prevodom kontaktuj nás na info@vialine.eu

Všetky ostatné náležitosti vybavíme k spokojnosti oboch strán. (aj v prípade, že od nás chceš odísť)
Po vyplnení formuláru, ti príde tlačivo na kontaktný email. Toto tlačivo musí byť riadne podpísané flotilovým manažérom.
Každý pokus o sfalšovanie tlačiva je považované za hrubé porušenie spolupráce a vy ako uchádzač permanentne blokovaný aplikáciou!

Prosím vyplňte formulár nižšie!

Tlačivo už mám od predchádzajúceho partnera. Prosím nahrajte nám ho!

Tlačivo nemám. Prosím vyplňte nasledovný formulár!